Nhị độ phong thần – Thời Bất Đãi Ngã

Kết quả hình ảnh cho Kuroko - Tuyển thủ vô hình

Nhị độ phong thần

Tác giả: 时不待我 (Thời Bất Đãi Ngã)

Thể loại: Ngọt văn, giới giải trí, ngươi lừa ta gạt, chủ công, hiện đại

Nhân vật: Cố Duy Khanh, Lâu Cảnh Dục, Vương Trữ, Hà Hoan, Phương Duyệt, Lâu Cảnh Ân

Nguồn: Kho Tàng Đam Mĩ

Số chương: 43 chương (Hoàn)

Tình trạng edit: Đang tiến hành

Edit + Beta: Tiểu Kỳ

Trans: QT đại thần

Bản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, làm với mục đích phi lợi nhuận yêu cầu không mang ra khỏi wp này dưới mọi hình thức. Bản chuyển ngữ chỉ đáp ứng được 80% sát nghĩa so với nguyên tác.

Văn án:

Ngôi thứ ba, yêu thầm, giới giải trí, thị đế (1) đang nổi tiếng bởi vì một vài nguyên nhân mà chìm xuống sau bao cố gắng cuối cùng trở thành đại thần chân chính.

Tác giả yêu nhân vật chính, lời văn chỉ vì nhân vật chính, nhân vật chính là lớn nhất!

Tâm cơ công X tâm cơ thụ

Không lấy hình tượng từ nhân vật nào ngoài đời, tác giả nghĩ gì thì viết nấy.

Bạn trai cũ đã buông tay, hai người đã lỡ mất nhau, không có bên thứ ba! Có cặn bã nhưng không phải bạn trai trước.

Lên giường cùng với anh trai của bạn trai trước, sau khi tỉnh dậy liền bị người kia đá gãy xương!

Chú thích:

(1) Thị đế:(Thị hậu) là nam (nữ) diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình.

 Chương 1  Chương 2
 Chương 3  Chương 4
 Chương 5  Chương 6
 Chương 7  Chương 8
 Chương 9  Chương 10
 Chương 11  Chương 12
 Chương 13  Chương 14
 Chương 15  Chương 16
 Chương 17  Chương 18
 Chương 19  Chương 20
 Chương 21  Chương 22
 Chương 23  Chương 24

3 thoughts on “Nhị độ phong thần – Thời Bất Đãi Ngã

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s