Tiểu gia ta nhiều váy cực luông

Tác giả: Nhất Bả Sát Trư Đao

Chuyển ngữ:

====

Giới thiệu:

Một ngày phá sản, cha mẹ qua đời.

Thành Việt ghét tên đàn ông tự dưng nhảy ra đòi nhận nuôi cậu chết đi được.

Nhưng chẳng làm gì được, đành phải sống nương nhà khác kẹp đuôi làm người.

Lại còn phải hiệp ước tam chương.

Không được nói tục.

Được, cậu nhịn.

Không được đi bar đêm.

Cũng được. Vừa hay cậu đang không có tiền.

Không được quen bạn gái.

Được thôi, đằng nào cậu cũng không thích con gái.

Mấy cái này đều nhịn hết.

Thành Việt không ngờ, tên đàn ông ngày nào mặt cũng lạnh tanh hóa ra là thằng dở hơi.

“Tặng em cái váy hồng này.” Tên đàn ông mặt lạnh nói.

“…”

“Tôi không thí…” Thành Việt còn chưa nói xong.

“Không thích màu này hả?” Tay đàn ông cau mày, lại lấy một cái váy nữa từ sau lưng ra, “Thế cái ren trắng này thì sao?”

Thành Việt: tức phát khóc.

Ngoài mặt siêu thiếu đòn nhưng thực ra siêu nhát gan không bạo lực không hợp tác tiểu nãi cẩu thụ vs lịch thiệp đê tiện mặt người dạ thú siêu xấu xa luật sư công

(Tính cách thụ sẽ từ từ cải thiện, không được chửi người ta, xã hội hòa bình, bắt đầu từ bạn và tôi)

Mục lục

Chương 1 Chương 2
Chương 3 Chương 4
Chương 5 Chương 6
Chương 7 Chương 8
Chương 9 Chương 10
Chương 11 Chương 12
Chương 13 Chương 14
Chương 15 Chương 16
Chương 17 Chương 18
Chương 19 Chương 20
Chương 21 Chương 22
Chương 23 Chương 24
Chương 25 Chương 26
Chương 27 Chương 28
Chương 29 Chương 30
Chương 31 Chương 32
Chương 33 Chương 34
Chương 35 Chương 36
Chương 37 Chương 38
Chương 39 Chương 40
Chương 41 Chương 42
Chương 43 Chương 44
Chương 45 Chương 46
Chương 47 Chương 48
Chương 49 Chương 50
Chương 51 Chương 52
Chương 53 Chương 54
Chương 55 Chương 56
Chương 57 Chương 58
Chương 59 Chương 60
Chương 61 Chương 62
Chương 63 Chương 64
Chương 65 Chương 66
Chương 67 Chương 68
Chương 69 Chương 70
Chương 71 Chương 72
Chương 73 Chương 74
Chương 75 Chương 76
Chương 77 Chương 78
Chương 79 Chương 80
Chương 81 Chương 82
Chương 83 Chương 84
Chương 85 Chương 86
Chương 87 Chương 88
Phiên ngoại 1 Phiên ngoại 2
Phiên ngoại 3 XXX