Tình Đầu – Tây Phương Kinh Tế Học

Hình ảnh có liên quan

Tình đầu – Tây Phương Kinh Tế Học

Thế loại: Thanh xuân vườn trường, tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, chủ thụ

Nhân vật: Trương Lâm, Hứa Diệp, Trần Ngôn,…

Khác: Truyện ngắn.

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1689220

Số chương: 6 (Hoàn)

Tình trạng edit: Đang tiến hành.

Dịch: Liêu

Bản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, làm với mục đích phi lợi nhuận yêu cầu không mang ra khỏi wp này dưới mọi hình thức.

Cảm ơn cậu đã cho tôi mối tình đầu đẹp nhất!

Chương 1: Khai giảng lớp mười

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s