Chước Lộc – Lục Dã Thiên Hạc

Chước Lộc – Lục Dã Thiên Hạc

Thể loại: Cung đình, hầu tước, tiên hiệp, tu chân, trùng sinh, 1v1.

Nhân vật: Thẩm Lâu, Lâm Tín.

Nguồn:  Kho Tàng Đam Mĩ 

Số chương: 92 chương chính văn, 3 phiên ngoại (Hoàn).

Tình trạng edit: Đang tiến hành.

(Tui cũng rất mệt mỏi với trình độ nhảy hố phi phàm và tốc độ lấp hố chậm đến kinh ngạc của mình TvT)

Edit + Beta: Tiểu Kỳ

Trans: QT đại thần (và Liêu đại thần :v)

Bản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, làm với mục đích phi lợi nhuận yêu cầu không mang ra khỏi wp này dưới mọi hình thức. Bản chuyển ngữ chỉ đáp ứng được 80% sát nghĩa so với nguyên tác.

Văn án

Sách cổ phôi pha, đạo nghĩa tàn, lộc ly (1) xuất hiện thiên hạ thịnh, tranh, tranh, tranh.

Vạn cốt khô, lệnh thiên tử, không phụ hoàng ân phụ tình chàng, mạng, mạng, mạng.

Cả đời Lâm Tín giết chóc vì hoàng thất, bụng dạ nham hiểm, lòng dạ độc ác nhưng y chưa bao giờ hối hận, điều duy nhất y tiếc nuối là tận đến lúc chết vẫn không thể chạm vào trái tim của Thẩm Lâu. Sống lại một kiếp, y quyết định giả bộ thông minh, khéo léo, cố gắng lừa Thẩm Lâu vào tay.

Đối với thiên hạ, Thẩm Lâu một đời mẫu mực, thanh tâm quả dục không ham muốn, chưa bao giờ vượt quá giới hạn, lần khác người duy nhất trong đời là việc hắn thích đại ma đầu Lâm Tín. Sống lại một kiếp, hắn quyết định vứt bỏ thế tục, sớm ngày rước Lâm Tín vào cửa.

Mỗi người mang trên lưng sứ mệnh khác nhau đồng thời sống lại, lần nữa bắt đầu, từng bước cởi bỏ những hiểu lầm cùng bí mật.

Bụng dạ nham hiểm thụ x mỉm cười không nói tâm cơ công

Song trùng sinh, góc nhìn công thụ đan xen.

HE, không ngược.

 

Chú thích:

(1) Lộc ly: một loại đá quý dùng để khảm lên chuôi kiếm, cung,….

 Chương 1: Bỏ mạng (1)  Chương 2: Bỏ mạng (2)
 Chương 3: Bỏ mạng (3)  Chương 4: Bỏ mạng (4)
 Chương 5: Oan gia (1)  Chương 6: Oan gia (2)
 Chương 7: Oan gia (3)  Chương 8: Oan gia (4)
 Chương 9: Oan gia (5)  Chương 10: Oan gia (6)
 Chương 11: Oan gia (7)  Chương 12: Oan gia (8)
Chương 13: Cửu hối (1) Chương 14: Cửu hối (2)
Chương 15: Cửu hối (3) Chương 16: Cửu hối (4)
Chương 17: Hoàn lan (1) Chương 18: Hoàn lan (2)
Chương 19: Hoàn lan (3) Chương 20: Hoàn lan (4)
Chương 21: Hoàn lan (5) Chương 22: Hoàn lan (6)
Chương 23: Vô thường (1) Chương 24: Vô thường (2)
Chương 25: Vô thường (3) Chương 26: Vô thường (4)
Chương 27: Vô thường (5) Chương 28: Vô thường (6)
Chương 29: Vô thường (7) Chương 30: Lang bạt (1)
Chương 31: Lang bạt (1) Chương 32: Lang bạt (4)
Chương 33: Lang bạt (3) Chương 34: Lang bạt (6)
Chương 35: Lang bạt (5) Chương 36: Lang bạt (8)
Chương 37: Lang bạt (7) Chương 38: Lang bạt (10)
Chương 39: Lang bạt (9) Chương 40: Phạt Đàn (1)
Chương 41: Phạt Đàn (2) Chương 42: Phạt Đàn (3)
Chương 43: Phạt Đàn (4) Chương 44: Phạt Đàn (5)
Chương 45: Phạt Đàn (6) Chương 46: Phạt Đàn (7)
Chương 47: Phạt Đàn (8) Chương 48: Phạt Đàn (9)
Chương 49: Ô ô (1) Chương 50: Ô ô (2)
Chương 51: Ô ô (3) Chương 52: Ô ô (4)
Chương 53: Ô ô (5) Chương 54: Ô ô (6)
Chương 55: Thảo xà (1) Chương 56: Thảo xà (2)
Chương 57: Thảo xà (3) Chương 58: Thảo xà (4)
Chương 59: Thảo xà (5) Chương 60: Thảo xà (6)
Chương 61: Thảo xà (7) Chương 62: Thảo xà (8)
Chương 63: Thảo xà (9) Chương 64: Khôi lang (1)
Chương 65: Khôi lang (2) Chương 66: Khôi lang (3)
Chương 67: Khôi lang (4) Chương 68: Khôi lang (5)
Chương 69: Khôi lang (6) Chương 70: Khôi lang (7)
Chương 71: Khôi lang (8) Chương 72: Quốc tộ (1)
Chương 73: Quốc tộ (2) Chương 74: Quốc tộ (3)
Chương 75: Quốc tộ (4) Chương 76: Quốc tộ (5)
Chương 77: Quốc tộ (6) Chương 78: Quốc tộ (7)
Chương 79: Vô y (1) Chương 80: Vô y (2)
Chương 81: Vô y (3) Chương 82: Vô y (4)
Chương 83: Vô y (5) Chương 84: Vô y (6)
Chương 85: Vô y (7) Chương 86: Vô y (8)
Chương 87: Vô y (9) Chương 88: Cát sinh (1)
Chương 89: Cát sinh (2) Chương 90: Cát sinh (3)
Chương 91: Cát sinh (4) Chương 92: Cát sinh (5)

Phiên ngoại

Phiên ngoại 1 Phiên ngoại 2
Phiên ngoại 3 XXX
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s